Plánované akcie

P.č. Dátum akcie Miesto konania Účel akcie
1. 8.5.2012 Trnava - Firma Faurecia Ukážky dogdancingu Teddy + Luna
2. 19.5.2012 Trnava -  Stredná poľnohospodárska škola Ukážky dogdancingu Teddy + Luna
3. 26.5 - 27.5. 2012 Bohdanovce nad Trnavou Seminár a skúšky dogdancingu s Petrou Malou
4. 1.6.2012 Horná Streda 4. Haw Show a neoficiálna súťaž v dogdancingu -  rozhodca
5. 17.6.2012 Viničné Dogfest 2012 - dogdancing,oficiálna suťaž - Classe 2 - Teddy
6. 9.6.2012 Slovenská Nová Ves Deň detí, ukážky dogdancingu Teddy + Luna
7. 30.6.2012 Piešťany Majme Srdce - ukážky dogdancingu Teddy + Luna
8. 11-12.8.2012 Zlaté Moravce Orechcup - Teddy ukážky dogdancingu
9. 19.8.2012 Smolenice Na kolesách proti rakovine - Teddy ukážky dogdancingu
10. 22.9.2012 Trnava Deň rodinného psa - Teddy ukážky dogdancingu + účast v porote
11. 29.9-30.9.2012 Praha Majstrovstvá Evrópy v dogdancingu Teddy
12. 11.11.2012 Dogdancing Turnier Vienna Oficiálna súťaž Teddy, Classe2, Luna Classe 1
13. 17.11.2012 Piešťany Benefičný koncert s módnou prehliadkou pre psov! Teddy - ukážky dogdancingu
14. 27.1.2013 Trenčín Winter Show, Luna a Teddy
15. 17.3.2013 6. Internationalen Waldheimat Dogdance Turnier Oficiálna súťaž Teddy, Classe2, Luna Classe 1, Teddy a Luna Trio